สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดี คุณครู วิลาสินี จันทร์วัติ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาคณิตศาสตร์ MICE UNIVERS

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คุณครู วิลาสินี จันทร์วัติ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาคณิตศาสตร์ ในงานเปิดบ้านครุศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล บนวิถีพอเพียง MICE UNIVERSITY 2023 เมื่อเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี