สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2564
โดย : admin

หน่วยการเรียนรู้  วันขึ้นปีใหม่ ระดับอนุบาล 1 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวปฏิบัติ ในวันขึ้นปีใหม่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย