สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏอุบลฯ ประชุมพบปะหารือร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตฯ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2566
โดย : นางสุภาพร ดอมไธสง

คณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏอุบลฯ ประชุมพบปะหารือร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
--------------------
ในวันที่ (๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยรองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมหารือด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ร่วมกับท่านดร. ถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอาคารยางนา ชั้น ๑ อาคารยางนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
--------------------