สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณวัฒน์ อาธิเวช และเด็กชายปัณณวิชญ์ อาธิเวช

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปุณณวัฒน์ อาธิเวช และเด็กชายปัณณวิชญ์ อาธิเวช ได้รับคะแนนระดับเหรียญทอง
การแข่งขัน Crossword ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี