สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

เด็กหญิงนิชาภา ตระกูลมาภรณ์ (น้องพลอย) และเด็กหญิงจิดาภา ตระกูลมาภรณ์ (น้องหยก)

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2566
โดย : นายกฤษฎา สารการ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิชาภา ตระกูลมาภรณ์ (น้องพลอย) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันพุมเซเดี่ยว ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) ประเภท ต่อสู้ คลาส B Yellow Belt รุ่นอายุ 6 ปี หญิง และเด็กหญิงจิดาภา ตระกูลมาภรณ์(น้องหยก) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) ประเภทต่อสู้ คลาส B รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง D น้ำหนัก 28-31 กก. รายการ E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWONDO OPEN SEASON 1(สนามที่ 1) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม