คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์