นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประเมินความสามารถด้านการอ่าน Rt

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test: Rt)

ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี