การจัดการนิเทศการปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2566
โดย : นางศิรินันท์ สุนทรทิพย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล) ได้มีการจัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งในครั้งที่ 2 นี้ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีการจัดการเรียนรู้ แบบ project approach ให้การเรียนรู้ของเด็กๆ มีความตื่นเต้น น่าสนใจมากขึ้น
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
และในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายอนุบาล) ครูประจำชั้น และนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้