สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more
 

รวมประกาศ รายละเอียด

แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรน่า 2019 (Covid-19

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2564
โดย : admin

ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรน่า 2019 (Covid-19)